Sposoby na zmierzenie skuteczności eventu firmowego

sukces eventu

Popularność event marketingu w ostatnich latach stale rośnie i nad jego wypróbowaniem zastanawia się coraz więcej firm, nie tylko tych dużych. Czy jednak jest to skuteczny sposób komunikacji marketingowej czy tylko przejściowa moda? Czy w ogóle można zmierzyć efektywność przeprowadzonych działań eventowych? Oczywiście, istnieją sposoby, które pozwalają uzyskać całkiem precyzyjne dane na ten temat.

Metody badania efektywności eventu

Pierwszą metodą, po jaką warto sięgnąć, jest badanie ankietowe. Ponieważ ankiety często rozdawane i zbierane są podczas samego eventu, najlepiej gdy składają się z krótkich, jasno sformułowanych pytań. Badanie można także przeprowadzić zaraz po realizacji wydarzenia, zamieszczając formularz na stronie www, w mediach społecznościowych lub wysyłając uczestnikom link do ankiety drogą mailową. Drugi sposób ma tę przewagę nad pierwszym, że bada nie ulotne reakcje, ale to, co uczestnikom pozostało w pamięci już po zakończeniu imprezy.

Po drugie, jeśli celem zorganizowania wydarzenia jest zwiększenie sprzedaży, koniecznie trzeba przeanalizować, ile produktów bądź usług zostało kupionych w czasie jego trwania. Można też rozdysponować specjalną pulę bonów rabatowych wśród uczestników eventu i monitorować, ile z nich zostało wykorzystanych.

Trzeci sposób pozyskania informacji dotyczących skuteczności działań eventowych to analiza statystyk. Statystyki wydarzenia obejmują dane, które odnoszą się bezpośrednio do przebiegu eventu np. liczbę jego uczestników, liczbę wręczonych materiałów promocyjnych, gadżetów reklamowych itp. Mniej oczywiste są statystyki wizerunkowe, ale warto je traktować jako uzupełniające źródło informacji o skuteczności zrealizowanego wydarzenia. Zaliczyć tu można takie wskaźniki jak m.in. liczbę newsów na temat eventu w różnego typu mediach czy liczbę wpisów dotyczących imprezy w mediach społecznościowych.

Przydatne narzędzia

Wybór narzędzi do zmierzenia efektywności danej imprezy zależy przede wszystkim od celów, jakie miały być przy jej pomocy osiągnięte i formy wydarzenia. Ankiety można przygotować w formie papierowej, jak i elektronicznej, korzystając chociażby z formularza Google czy innej platformy do realizacji badań on-line. Monitoring sprzedaży można prowadzić za pomocą oprogramowania CRM czy zwykłego programu do administrowania kontaktami. Dzięki temu wprowadzenie leadów i kontrolowanie sprzedaży stanie się znacznie prostsze.

Jeśli chodzi o statystyki wydarzenia, w przypadku targów można użyć ręcznego licznika, dzięki któremu zliczymy osoby odwiedzające stanowisko. Dobrym sposobem jest notowanie ich średniej liczby w szczycie oraz innych porach dniach i wyliczenie średniej. Poza danymi ilościowymi ważne są też te jakościowe, które można uzyskać dzięki tzw. kategoryzacji zaangażowania. Warto prowadzić obserwacje, ile osób wizytujących stoisko jest mocno zainteresowanych ofertą, a ile tylko pobieżnie zerka. To pozwoli oszacować, ilu z nich to potencjalni klienci.

Co do statystyk wizerunkowych, trzeba sięgnąć po narzędzia analizy treści i sprawdzić, w jaki sposób zapowiadano event i jak go zrecenzowano. Należy sprawdzić media tradycyjne i elektroniczne, ze szczególnym uwzględnieniem mediów społecznościowych (tu pomocne są tagi). Poza podstawowymi informacjami, czyli kto, gdzie i kiedy o evencie napisał, należy analizować szczegółowe kwestie interesujące z perspektywy realizacji założonych celów. Ważne jest więc np. jakie były treści dotyczące promowanych produktów, kluczowe przekazy na temat marki, czy cytowano prelegentów itp. Warto ocenić też widoczność i znaczenie komunikatów o wydarzeniu - czy opublikowano zdjęcia lub nagrania video z eventu, ile miejsca mu poświęcono itd.

Nie można też zapomnieć o narzędziach web analytics. Każde wydarzenie powinno mieć własną landing page, tak by móc sprawdzić, ilu internautów zainteresowało się tym konkretnym eventem. Unikalny adres URL pozwoli też sprawdzić, co osoby wchodzące na stronę robią dalej. Ile czasu na niej pozostają, czy przechodzą na kolejne zakładki, a może szybko uciekają. Dzięki temu można określić poziom zainteresowania wydarzeniem i jego skuteczność w angażowaniu potencjalnych klientów.


To nie jest oficjalna strona Forum Branży Eventowej
Kontaktowy adres e-mail: kontakt @ forumevential . pl
Szablon: DreamTemplate